Čakám dvojičky. V čom je to iné?

Ak ste jednou z mamičiek, ktoré nosia pod srdcom nie jedno, ale dve bábätká, určite vás zaujíma, v čom je takéto tehotenstvo iné.

Pôrod dvojičiek pripadá na jednu ženu z osemdesiatich. Nie je to žiadny výnimočný jav, ale aj tak je to dôvod, aby sme takéto tehotenstvo označili za rizikové. Lekárska starostlivosť je dnes na vysokej úrovni, a aj vďaka tomu môžeme povedať, že väčšina viacplodových tehotenstiev prebieha bez akýchkoľvek komplikácií. Viacplodové tehotnstvo sa dá zistiť veľmi skoro. Už prvé krvné testy naznačia, že v brušku sa vyvíja viac ako jeden plod. Aj ultrazvuk približne v 8. týždni tehotenstva ukáže, že v maternici sa nachadzajú dve bábätká. Dvojičky sa vyskytujú aj v rodinách, ktoré nemajú na ne genetickú predispozíciu a sú počaté prirodzenou formou.
Viacplodové tehotenstvo môže mať veľa príčin, ako je vplyv dedičnosti, vek, výživa, dokonca aj slnečný svit.

Pôsobením slnečného svetla na hormonálne žľazy v mozgu môže dôjsť k viacpočetnéj ovulácii. Väčší počet dvojičiek sa zaznamenáva v období od januára do apríla. K počatiu v týchto prípadoch došlo počas mesiacov s najdlhším slnečným svitom.

Na zvyšovaní počtu viacpočetných tehotenstiev má vplyv aj stále častejšie používanie prostriedkov na liečbu neplodnosti.

Rozlišujeme dva druhy dvojičiek:

  • jednovaječné dvojičky – vznikajú z jedného vajíčka, ktoré sa rozdelí na dve časti. Sú vždy rovnakého pohlavia a ich vzhľad je úplne identický.
  • dvojvaječné dvojičky – vznikajú z dvoch rôznych vajíčok. Môžu byť aj rôzneho pohlavia a sú si viac-menej podobní.

Aj keď máte pocit, že je všetko v absolútnom poriadku, vaše tehotenstvo sa zaraďuje medzi rizikové. Akosi automaticky je viac sledované lekármi. Ich skúsenosti poukazujú na to, že výskyt komplikácií vo viacpočetnom tehotenstve je vyšší ako pri klasickom jednopočetnom tehotenstve. Pre ženu a jej systém placenty a maternice, na ktorom sú bábätká závislé, to znamená zvýšené nároky. Všetko sa totiž deje dvojmo.

Každé tehotenstvo je organizmom ženy znašané odlišne. Nedá sa jednoznačne povedať, aké to bude pri tehotenstve s dvojičkami. Niektoré ženy dokonca znášali viacplodové tehotenstvo lepšie a mali menej problémov a komplikácií ako ženy, ktoré čakali len jedno bábätko. Celková gynekologická prax ukazuje, že riziko možných komplikácií je pri dvojičkách vyššie.

Riziká pre dieťa: predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť, oneskorenie rastu jedného z plodov, hypoxia plodu

Riziká pre matku: vysoký krvný tlak, cukrovka, krvácanie, opuchy, bolesti v krížoch, príliš vysoký prírastok na váhe, častejší výskyt pôrodu cisárskym rez

Stáva sa, že bábätká rastú odlišne, preto sú častejšie ich rastové parametre kontrolované ultrazvukom. Aj keď na začiatku tehotenstva boli bábätká rovnako veľké, neskôr mohlo jedno z nich začať rýchlejšie rásť a vo vývoji predbehnuť svojho súrodenca. Aj keď je takmer isté, že pri pôrode bude mať jedno z dvojičiek o niekoľko gramov viac ako druhé. Pokiaľ je rozdiel medzi nimi veľký, môže to byť problém hlavne zo zdravotného hľadiska a životaschopnosti menšieho bábätka.

Dokonca sa stáva, že jeden z plodov v začiatočnej fáze zanikne, prestane sa vyvíjať alebo odumrie. Hovoríme o syndróme strateného dvojčaťa. V takom prípade sa plod väčšinou vstrebá a druhý sa ďalej vyvíja. Keď sa to stane v prvých mesiacoch, nie je dôvod na obavy, príroda dá šancu na život životaschopnejšiemu a zdravému plodu. Okolo 18 % všetkých viacpočetných tehotenstiev končí ako jednoplodové tehotenstvo práve kvôli syndrómu strateného dvojčaťa. Ak odumrie plod v neskoršom štádiu tehotenstva, to už môže predstavovať veľký problém.

Iné rozdiely

  • už od začiatku tehotenstva máte zvýšnú potrebu spánku
  • lekár vám môže už od piateho mesiaca (dokonca aj skôr) odporučiť nemocenskú dovolenku alebo dokonca ukončenie pracovnej činnosti. Musíte obmedziť cestovanie a činnosti, ktoré vám spôsobujú únavu.
  • vo vašom prípade bude aj materská dovolenka dlhšia: 12 týždňov pred pôrodom a 22 týždňov po ňom.
  • mali by ste dbať na pestrú a vyváženú stravu, ktorá pokryje potreby dvoch detí a súčasne vám nespôsobí príliš vysoký váhový prírastok. Budúca mamička smie každý deň prijímať približne o 300 kalórií viac.
  • takmer vždy sa predpisujú potravinové doplnky obsahujúce železo, foláty, vápnik…
  • kurzy prípravy na pôrod môžete začať navštevovať už od 5. mesiaca

Pôrod dvojičiek sa môže viesť aj prirodzenou cestou, ale iba v prípade správneho otočenia oboch bábätiek. Väčšiu pravdepodobnosť má tak pôrod cisárskym rezom. Spravidla býva takéto tehotenstvo ukončene skôr ako pri jednoplodové tehotenstvo, okolo 37-38 týždňa tehotenstva, keď sa bábätká považujú už za donosené.